0

25 maja 2022 roku świętujemy pierwszą rocznicę powstania naszej Fundacji Sama Mama.

SAMA MAMA jako projekt i inicjatywa powstała z pasji i miłości do kobiet,  mam, które miały zawiłe i skomplikowane historie, ale łączyła je siła i determinacja z jaką pokonywały życiowe trudności. Sama Mama to przede wszystkim mama samodzielna, waleczna, pewna siebie i odważna, która zna smak porażki, ale nade wszystko jest inspiracją dla innych kobiet. 

Portal SAMA MAMA jest miejscem spotkań kobiet, które chcą podzielić się doświadczeniami, swoimi przygodami, opiniami, wiedzą i poradami. To przestrzeń dla kobiet szukających wyzwań, gotowych do działania i pokonywania swoich słabości, szukających inspiracji i motywacji do rozwoju, pragnących poznawać siebie, dbać o swój wygląd, podążać za trendami w modzie, ale też potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej czy w czasie kryzysu. To kobiety, które napotykają na problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi potrzebujące rzetelnych i kompetentnych rad. 

Nasze czytelniczki to kobiety, mające dzieci w różnym wieku, dlatego tematyka portalu będzie urozmaicona i skierowana możliwie do każdej grupy wiekowej naszych odbiorców. Dokonany został podział na działy tematyczne. ,w tym poszczególne kategorie : Kobieta, Dziecko, Matka Polka, Lifestyle, Zdrowie i i Uroda, Biznes ,Psychologia oraz Fundacja czyli Inicjatywy i działania Fundacji Sama Mama w ramach której działa portal.

Misją fundacji jest wspieranie rodzin (w szczególności kobiet i dzieci) w sytuacji okołorozwodowej.

Jak rozumiemy wspieranie? Korzystając z (ukrytego) potencjału i bazując na mocnych stronach stwarzamy przestrzeń do uruchamiania pożądanych (pozytywnych) zmian. Wspieramy, ale nie wyręczamy. Oczekujemy wyjściowego zaangażowania i motywacji do poprawy własnej sytuacji życiowej ze strony beneficjentów.

Komu pomagamy (kto jest naszym beneficjentem)?

Mamy na myśli członków rodzin (bez ograniczenia ze względu na wiek, miejsce pochodzenia, status społeczny i majątkowy – bez formalnie zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych, bez  wyraźnie rozpoznawalnego lub deklarowanego nałogu alkoholowego i narkotykowego), które znalazły się w sytuacji okołorozwodowej, w szczególności kobiety i dzieci. 

Jak rozumiemy sytuację okołorozwodową?

Ogół negatywnych zjawisk w rodzinie, których finalnym skutkiem może być rozwód, sam proces rozwodowy lub rzeczywistość porozwodowa. 

Fundacja Sama Mama zrzesza sporą grupę sympatyków, działających społecznie na rzecz fundacji. Jest nową organizacją dlatego nie zatrudnia pracowników etatowych, zaan gażowane w bieżące funkcjonowanie fundacji osoby wykonują pracę w ramach wolontariatu. Jest to grupa 3  osób (prezes, wice-prezes, osoba wykonująca zadania administracyjne). 

Obecnie współpracuje z nami 10 ekspertów: m.in.: psycholog, psychoterapeuta, pedagog, seksuolog, prawnik, mediator sądowy, trener, terapeuta dziecięcy.

Nasz cel na 2022 rok:

– rozpocząć działalność edukacyjną kobiet na szeroką skalę (on-line, stacjonarnie).

– zaangażować w działania Fundacji lokalnych wolontariuszy,

Tematyka proponowanych przez nas szkoleń:

-asertywność w domu i pracy 

-organizacja siebie i otoczenia

-zarządzanie sobą w czasie

Fundacja Sama Mama zrealizowała dotychczas  następujące projekty grantowe:

01.04. 2022 „Inicjatywa Zarządzanie sobą w czasie dla Mam” MOWES2

1.10-15.12.2021 „Przedsięwzięcie Alimenty- jak skutecznie egzekwować na dzieci” Przedsięwzięcie Biura Inicjatyw Społecznych  w ramach projektu MOWES 2

1.10-15.11.2021 „Rozwój Instytucjonalny Fundacji Sama Mama”, Nowe FIO Małopolska Lokalnie 

Projekty realizowane w ramach nieodpłatnej działalności statutowej:

Styczeń 2021- grudzień 2022 Rozmowy o Kobiecości (spotkania on -line), działania informacyjno-edukacyjne. Cel: – wsparcie kobiet w trudnej sytuacji życiowej, zwiększenie rozpoznawalności Fundacji Sama Mama w środowisku lokalnym  

Sierpień 2021 – grudzień 2022 Rozwód bez tabu (spotkania on -line), cel: podniesienie świadomości społecznej dotyczącej problemów okołorozwodowych kobiet.

Wrzesień 2021 – grudzień 2022 Mama Polka za granicą (spotkania on-line), cel: podnoszenie świadomości o życiu Polek za granicami i promowaniu kultury i polskiej tradycji

 Luty – czerwiec 2022 I edycja programu mentoringowego Mentalność Kobiet Sukcesu (on-line), cel: podniesienie kompetencji kobiet  w ramach spotkań doradczo-edukacyjnych grupowych i indywidualnych

Fundacja Sama Mama  zakwalifikowała się do programów wsparcia dla NGO m.in.: 

I-VI 2022  – Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO

I-IV 2022 – Projekt z Prawem na Ty, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

15.12.2021 – Nabycie/lub podnoszenie kompetencji cyfrowych, Fundacja Latarnicy w Akcji

X 2021- II 2022 –  Wzmocnienie strategiczne, Stowarzyszenie Level Up

VI 2021- II 2022- Rozmowy przy Kawie- wsparcie psychologiczne dla kobiet on-line, Fundacja Glocal

04.09.2021 – Global Mentoring Walk – Dyplom dla Mentee program mentoringowy,  Vital Voices Chapter Poland

18.04.2021 – Tworzenie Kampanii Obywatelskich z wykorzystaniem narzędzi on-line, Fundacja Rzecz Społeczna

 IV-XII 2021 – Usługi animacji lokalnej (Wsparcie merytoryczne i szkoleniowe przy założeniu Fundacji Sama Mama), Biuro Inicjatyw Społecznych.

Chcemy kontynuować działalność fundacji korzystając z kolejnych projektów wspierających kobiety i dzieci , które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji.