0

Mediacje rodzinne niewątpliwie pozwolą na znalezienie kompromisu i szybsze dojście do porozumienia podczas procesu rozwodowego. Są one o tyle ważne w przypadku par, które nie potrafią opanować silnych emocji towarzyszących rozstaniu. Ponadto mediator, jako osoba z zewnątrz, staje się swego rodzaju buforem bezpieczeństwa w przypadku awanturującego się i agresywnego partnera/partnerki.

Czego dowiesz się z rozmowy:

  1. Czym są mediacje rodzinne?
  2. Kiedy i z jakimi sprawami możemy zgłosić się do mediatora?
  3. Czy sąd w trakcie rozwodu zawsze wysyła na mediacje?
  4. Jaki długo trwają mediacje rodzinne?
  5. Co ustala się na mediacjach?
  6. Jakie są konsekwencje przerwania mediacji zleconych przez sąd?
  7. Jakie są opłaty za mediacje?

Kiedy i gdzie?

18.04.2024 o godz. 20:00 na kanale YouTube – Sama Mama TV

Nasz gość:

Iga Witkowska – Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, mgr Zarządzania zasobami Ludzkimi, marketingowiec i PR-owiec. Absolwentka i uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu mediacji, negocjacji i prawa rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji oraz Centrum Szkoleń Prawnych. Specjalizuje się głównie w mediacjach cywilnych rodzinnych: rozwód, plan opiekuńczy, alimenty, podział majątku oraz mediacjach w biznesie: spory dotyczące realizacji umów, warunki spłat należności, konflikty pracownicze. Ponadto edukuje i propaguje mediacje jako pozasądową formę rozwiązywania sporów. Uczy pozytywnej komunikacji bez agresji (NVC).

FB –  https://www.facebook.com/rozwod.mediacje.warszawa
IG – https://www.instagram.com/mediatoria/

Mediacje rodzinne – rozmowa z Igą Witkowską