0

Dialog i rodzina to ściśle związane ze sobą pojęcia. Poprawna komunikacja najbliższych, spokrewnionych ze sobą osób, zdecydowanie zwiększa spójność całej rodziny. Dodatkowo ułatwia załatwianie spraw bieżących, jest wzorem porozumiewania się dla dzieci, a także pozwala unikać zbędnych konfliktów.

Rozmawiaj

Rozmowa jest właściwie najważniejszym aspektem życia rodzinnego. Jeśli pojawią się jakieś problemy w rodzinie, nie ma możliwości, aby je rozwiązać bez rozmowy. Komunikowanie się jest kluczem do rozwiązania konfliktu. Postaraj się zainicjować konwersację. Nie bądź egoistą – zapytaj członków rodziny chociażby o najbardziej banalne rzeczy, jak np. jak się dziś czują czy jak spędzili dzień.

Nie tylko rozmawiaj, ale też słuchaj

W rozmowie ważny jest zarówno nadawca, jak i odbiorca danego komunikatu. Nie wydawaj poleceń, posłuchaj też tego, co druga strona ma do powiedzenia. Być może dzięki temu poznasz inny punkt widzenia w danej sprawie. Pamiętaj o byciu asertywnym. Ważne jest, aby umieć wyrazić swoje zdanie, nie wprowadzając przy tym drugiej osoby w niekomfortowy stan. Wypowiadanie się, uwzględniając przy tym szacunek do drugiej osoby, to podstawa dobrego dialogu.

Staraj się zrozumieć

Podczas rozmowy z członkami rodziny postaraj się dokładnie przeanalizować to, o czym mówią. Jeśli mają jakiś problem, chcą się wyżalić, spróbuj ich zrozumieć. Nie śmiej się, nie krytykuj, nie oceniaj – po prostu zrozum. Być może pozostali domownicy mają odmienne zdanie niż Twoje. Nie skreślaj ich, a wręcz przeciwnie – postaraj się zrozumieć.

Dialog w relacji rodzica z dzieckiem

Rodzic jest wzorem dla dziecka niemal w każdym aspekcie życia. Dzieci, obserwując rodziców, kształtują sobie nie tylko swój własny obraz świata, ale i własną samoocenę – a to za sprawą bodźców, które są wysyłane w komunikacji przez rodziców. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby relacje międzyrodzinne były chociażby poprawne. Dialog rodzinny polega nie tylko na przekazywaniu sobie nawzajem konkretnych informacji, ale też pomaga zacieśnić więź między rodzicami a dzieckiem Dodatkowo dzięki takiemu dialogowi możliwe jest zaistnienie zrozumienia w relacji rodzic-dziecko.

Wspólne spędzanie czasu

Nie tylko dialog jest ważnym aspektem w życiu rodzinnym. Aby zacieśnić więzy, a co za tym idzie – aby rozmowy były jeszcze bardziej skuteczne, a więc prowadziły ostatecznie do zrozumienia czy rozwiązania wspólnie jakiegoś konfliktu, należy zadbać także o spędzanie czasu z rodziną. Wspólny spacer czy zjedzenie posiłku z pewnością pozwoli na zacieśnienie relacji międzyrodzinnych.