0

Przekonania i stereotypy znacząco wpływają na postrzeganie nas w rolach, jakie pełnimy w życiu. Dodatkowo nierzadko ograniczają nasze działania, uniemożliwiając lub bardzo utrudniając rozwój zawodowy. Przekonania i stereotypy są krzywdzące, ale nadal funkcjonują w społeczeństwie i sprawiają, że na siłę jesteśmy wbijani w znane tory wyznaczone dla każdej z płci.

Czego dowiesz się z rozmowy:

  1. Jakie są przekonania i stereotypy dotyczące równości kobiet?
  2. Dajmy sobie prawo – zmiany pokoleniowe w myśleniu i nastawieniu  społecznym. 
  3. Role kobiet w społeczeństwie – jakie są?
  4. Poświęcanie się kobiet dla innych – dlaczego to robimy?
  5. Równość a różnorodność – zalety.

Nasza gościnia:

Dorota Ostrożańska – Business trainer; Business mentor&coach; Reiss Motivation Profile®Mastership Program; Kirkpatrick Four Levels®Evaluation; Communication based on Empathy; Practitioner NVC®.

Trenerka, mentorka, facylitatorka, tutorka, masterka RMP® i RSMP®. Absolwentka UW, SGH, Szkoły Trenerów Metrum, Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii NVC. Trenerka odporności psychicznej MTQPlus®. Finalistka wyróżniona w VI Edycji konkursu Polish National Sales Awards 2014 w kategorii Trener Sprzedaży. Od 25 lat związana z branżą sprzedaży, ale wcześniej działała jako menedżerka zarządzająca zespołami sprzedawców, szkoleniowców, mentorów i menedżerów. Obecnie z pasją wykonuje zawód trenera, mentora i coacha, prowadząc szkolenia z zakresu efektywnej sprzedaży, rekrutacji, motywacji, budowania zespołu, przywództwa i coachingu. Zespoły, które szkoliła systematycznie generowały jedne z najwyższych progresów w firmach.

Posiada rozległe doświadczenie w projektowaniu i ewaluacji programów szkoleniowo-rozwojowych. Najważniejsze kryterium oceny własnej od zawsze stanowi dla niej edukacja, dyktowana pragnieniem samodoskonalenia i świadomością, iż w ówczesny świecie uczenie się jest i ważne i wszechobecne. Z dumą wyznaje koncepcję lifelong learning, doskonaląc kompetencje. Fascynuje ją wiele zagadnień, m.in. NVC, zarządzanie przez indywiduację i wartości, archetypy, ich rodzaje i związki pomiędzy nimi, systemy motywacji ludzkich.

Także biolożka, ekolożka, aktywistka i społeczniczka. Jedna z  inicjatorek „100-lecia Kobiet” na terenie województwa podlaskiego. Założycielka „Kawiarenki Herstorycznej – Czytelni Kobiecych Słów” i „My, Kobiety…”. Aktywnie angażuje się w działania, mające na celu wzrost samoświadomości i sprawczości kobiet. Pomysłodawczyni „Herstorycznego Białegostoku” – przestrzeni popularyzowania wiedzy o niezwykłych kobietach, które żyły, mieszkały, tworzyły, działały w Białymstoku i okolicach; kobietach, o których niewiele wiemy, a których osiągnięcia miały istotny wpływ na rozwój kultury, sztuki, edukacji, polityki, gospodarki. Jest certyfikowaną Przewodniczką PTTK po Województwie Podlaskim, ale prowadzi wyłącznie spacery HERstoryczne. Jako członkini Stowarzyszenia 9dwunastych inicjuje i włącza się w działania społeczno-kulturalne. Ponadto prowadzi edukację artystyczną i antydyskryminacyjną, by kształtować postawy akceptacji odmienności i otwartości na różnorodność społeczną.


Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.


Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.