0

W społeczeństwie często pojawiają się wątpliwości, szczególnie w sytuacjach, gdy jeden z małżonków ma np. otrzymać darowiznę od rodziców albo staje się spadkobiercą jakiegoś majątku. Ludzie zadają sobie pytania: czyje to tak naprawdę jest? Dlaczego tylko on to dostał? Co mogę z tym zrobić?

Ustroje majątkowe małżeńskie w Polsce

Najczęściej występującym ustrojem majątkowym małżeńskim w Polsce jest tzw. wspólność ustawowa. Oznacza to, że z chwilą zawarcia małżeństwa tworzy się wspólny majątek męża i żony, do którego należy m.in. wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej, nabyte nieruchomości, samochody i inne przedmioty codziennego użytku. Generalnie u notariusza do zakupu lub sprzedaży wspólnego mieszkania czy domu muszą stawić się i mąż i żona (chyba, że zostanie udzielona zgoda i pełnomocnictwo).

Do majątku wspólnego po ślubie nie wchodzą automatycznie przedmioty, nieruchomości, które każdy z nich otrzymał przed ślubem np. w formie darowizny albo w spadku – jest to majątek osobisty. Istnieje jednak możliwość rozszerzenia majątku wspólnego o te przedmioty w drodze umowy notarialnej.

Rozdzielność majątkowa

Drugim coraz bardziej popularnym ustrojem majątkowym staje się w Polsce tzw. rozdzielność majątkowa, która jest zawierana przed notariuszem w formie umowy przez obie strony(a w niektórych sytuacjach ustanawiana jest przez sąd). Może być zawarta przed ślubem, albo w trakcie trwania małżeństwa. W takiej sytuacji każdy z małżonków ma swój własny majątek osobisty i jeżeli mąż i żona chcą coś kupić wspólnie to nabywają to w udziałach np. po ½ części. Przy rozdzielności każdy z nich może kupować indywidualnie np. mieszkanie bez zgody i obecności drugiego małżonka.

Jeżeli rozdzielność jest ustanawiana później, czyli po kilku latach trwania małżeństwa z wspólnością ustawową i w tym czasie małżonkowie kupowali coś razem to, aby podzielić zgromadzony majątek należy dokonać podziału majątku wspólnego.

Darowizny i spadki

Składniki, które jeden z małżonków otrzymał w darowiźnie lub w spadku są z reguły zwolnione z podatku (o ile zostaną zgłoszone do Urzędu Skarbowego w odpowiednim terminie). Gdyby zaś darowiznę otrzymali i mąż i żona np. od rodziców jednego z nich, to wtedy synowa/zięć musieliby zapłacić podatek od spadków i darowizn. Warto wspomnieć, że od sprzedaży np. mieszkania czy domu otrzymanego w darowiźnie w ciągu 5 lat od otrzymania należy zapłacić podatek dochodowy.