0

Podział majątku jest dość trudną kwestią do rozwiązania. W dzisiejszych czasach mamy coraz więcej nieruchomości, samochodów i innych dóbr materialnych. Wszystko jest w porządku, jeżeli wiedziemy spokojne, zgodne życie.

Problemy pojawiają się w sytuacji, gdy wspólna droga małżonków się rozchodzi. O ile sam pozew o rozwód nie jest zazwyczaj problemem, szczególnie, gdy jest złożony zgodnie przez obie strony to już podział majątku jest dość trudną kwestią do rozwiązania.

Często jest problem co zrobić z nieruchomością – domem, mieszkaniem. Jeżeli np. żona chce zostać we wspólnym mieszkaniu, domu, to powinna spłacić męża – w jakiej kwocie? To zależy.

Może być również tak, że w majątku wspólnym są dwie nieruchomości, wtedy można podzielić się np. dom przejmuje żona z dziećmi, a mieszkanie mąż. Wiele zależy również od wartości tych nieruchomości.

Podziału majątku można dokonać na dwa różne sposoby: albo przed sądem albo u notariusza. Przed sądem najczęściej dokonywany jest podział majątku, gdy strony nie mogą się dogadać co do tego, komu co ma być przyznane na wyłączną własność. Jaka jest wartość nieruchomości, kto za co płacił, jakie poniósł nakłady, jakiej wysokości ma być spłata.

Sądowy podział majątku

Wniosek do sądu podlega opłacie.  Dodatkowo, jeżeli nie ma zgodnego podziału trzeba liczyć się z kosztami opinii biegłego sądowego, który będzie wyceniał wartość domu/mieszkania, bądź ruchomości (samochodów itp.). Postępowanie sądowe może być długotrwałe i kosztowne.  Ostatecznie może się też okazać, że np. żadna ze stron nie ma możliwości, ani środków żeby spłacić drugą.

Genera lnie podziału majątku dokonuje sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym. W wyjątkowych sytuacjach jeżeli jeden z małżonków złoży taki wniosek i nie spowoduje to „nadmiernej zwłoki” w postępowaniu może tego dokonać sąd okręgowy, który orzeka rozwód. Gdy nie ma sporu co do sposobu podziału albo wystarczy przeprowadzić jedynie ograniczone postępowanie dowodowe.

Pod tym adresem można pobrać wzór przykładowego wniosku o podział majątku wspólnego.

https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-cywilne

Notarialny (umowny) podział majątku wspólnego

Umowa o podział majątku wspólnego sporządzana u notariusza. Strony (małżonkowie) określają skład i wartość składników, które chcą podzielić. U notariusza nie dokonuje się ustalenia wartości nieruchomości przez biegłego. Notariusz ubiera to w formę prawną i powiadamia odpowiednie urzędy oraz sąd wieczystoksięgowy o zmianie właścicieli.

W obu sytuacjach potrzebne będą następujące dokumenty:

– dotyczące własności przedmiotów, które będą podzielone,

-prawomocny wyrok rozwodu.

Co z rozdzielnością? A co z majątkiem osobistym?

Jeżeli w trakcie trwania małżeństwa zawarto umowę o rozdzielności majątkowej tzw. intercyzę, to do podziału majątku wchodzą przedmioty, nabyte przed podpisaniem intercyzy.

Warto zaznaczyć, że w skład majątku wspólnego, który może podlegać podziałowi nie wchodzą składniki – nieruchomości nabyte przez strony przed ślubem. Ani te które dostali w spadku lub w darowiźnie.