0

Jestem mediatorem. W tym artykule przybliżę Wam instytucję mediatora i opowiem, w jakich sytuacjach warto zamienić proces sądowy na proces mediacyjny. Będę również próbowała wyjaśnić, czym jest mediacja, jakie sprawy możemy z ich pomocą załatwić i jakie płyną z tego korzyści. 

Czym są mediacje?

Mediację można określić jako dobrowolne i poufne rozwiązywanie sporu między stronami konfliktu w obecności i z pomocą bezstronnego, neutralnego i zaakceptowanego mediatora. Jest to inaczej alternatywna forma rozwiązywania sporów poza salą sądową, w jak najbardziej przyjaznych, komfortowych i neutralnych warunkach. 

Wokół mediacji, szczególnie tych okołorozwodowych, krąży wiele mitów. Dlatego też warto poznać szczegóły tego procesu, zanim podejmie się decyzję o wejściu na drogę postępowania sądowego. 

Wyróżnia się następujące rodzaje mediacji w sprawach:

  • cywilnych 
  • karnych
  • nieletnich sprawców czynu karalnego
  • administracyjnych

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wyróżniają dwie podstawy prowadzenia mediacji: umowę o mediację oraz postanowienie sądu o skierowaniu sprawy do mediacji. Potocznie mówi się o „mediacjach umownych” (prywatnych, kontraktowych, pozasądowych) i „mediacjach sądowych” – prowadzonych na podstawie postanowienia sądu. W sytuacji okołorozwodowej, jeżeli nie jesteście spójni i macie różne stanowiska, możesz otrzymać propozycję (zalecenie) pójścia z partnerem czy mężem na mediacje.

Kim jest mediator?

Mediator jest taką osobą, która pomaga poukładać wszystkie formalne i prywatne kwestie, związane z rozwodem czy rozstaniem. Czuwa, aby proces mediacji przebiegał w sposób kulturalny i z poszanowaniem obydwu stron, posiada również odpowiednią wiedzę, aby kwestie, które są omawiane i ostatecznie spisywane w ugodzie, były zgodne z prawem.

Rozmowa w obecności bezstronnej osoby daje możliwość skupienia się na merytoryce i rozwiązaniach, a nie na przeszłości czy obwinianiu strony przeciwnej.

Mediator powinien mieć również na uwadze dobro małoletnich dzieci. Strony pozostające w konflikcie często zapominają, że to właśnie dzieci ponoszą największe konsekwencje tych sytuacji.

W czasie spotkań mediacyjnych staramy się omówić wszystkie sporne kwestie, rozważamy różne rozwiązania. Czasem musimy też dać chwilę na przemyślenie konsekwencji, wynikających z proponowanych rozwiązań. 

Prawnik czy mediator – kogo wybrać?

Mediator w przeciwieństwie do prawnika stoi pośrodku i szuka rozwiązań, a nie broni racji klienta. U mediatora bezpiecznie możesz opowiedzieć o swoich oczekiwaniach. Skonfrontować je ze stanowiskiem byłego partnera, nie obawiając się, że zostanie to wykorzystane przeciwko tobie. To główna różnica pomiędzy prawnikiem a mediatorem. Decydując się na mediacje, bardzo często możemy zrezygnować z zatrudniania pełnomocnika i przez cały proces rozwodowy przejść samodzielnie. Co najistotniejsze, mediacje skracają cały proces rozwodowy, czyli oszczędzają nasz czas. 

Oszczędzamy również pieniądze, ponieważ koszty mediacji są znacznie mniejsze niż zatrudnianie pełnomocnika (adwokata czy radcy prawnego). Mediacje są również mniej stresujące, gdyż pracujemy nad porozumieniem, a nie skupiamy się na dowodach, winie i szukaniu świadków. Można więc powiedzieć, że mediacje pociągają za sobą wyłącznie korzyści.

Chętnie odpowiem na wasze pytania, jestem do Waszej dyspozycji na:
www.rozwodinaczej.eu
e mail: mediacjewitkowska@gmail.com

Zdjęcie: TienDat Nguyen on Unsplash

Zobacz także:

Alimenty na dzieci