1

Czym jest inteligencja emocjonalna?

W pracy doktorskiej Wayne’a Payne’a z 1985 roku pojawia się termin: inteligencja emocjonalna. („Badania nad emocjami: rozwój inteligencji emocjonalnej”).

Z kolei 10 lat później Daniel Goleman, rozszerzył ten temat, twierdząc, że inteligencji emocjonalnej można się nauczyć i ją doskonalić.

Sukces życiowy co najwyżej w dwudziestu procentach zależy od IQ. W takim razie pozostaje jeszcze osiemdziesiąt procent innych oddziaływań – grupa czynników nazywana inteligencją emocjonalną.

-Daniel Goleman-

Według Golemana inteligencja emocjonalna to połączenie zdolności rozumienia emocji z umiejętnością zarządzania nimi, motywowaniem siebie, empatią i kompetencjami społecznymi.

Dużo czasu zajęło mi uświadomienie sobie, jak ważne jest to emocjonalne IQ. Dlatego dziś, porównując się do siebie sprzed kilkunastu lat, czuję wdzięczność do samej siebie za to, że uczyłam się, by wiedzieć i rozumieć więcej. Czy możliwe jest lepsze życie, zarabianie więcej lub bycie lepszą matką bez świadomości swoich uczuć i emocji? Wydaje się to mało prawdopodobne. W moim przypadku okazało się to kluczem do tworzenia swojego życia, a w konsekwencji życia mojego syna. Opiszę teraz kilka przykładów, by łatwiej było zrozumieć, o czym w ogóle jest mowa. Zapraszam 🙂

Poczucie samoświadomości

Każdy powinien być świadomy swoich uczuć, aby wiedzieć, kiedy się pojawiają i jakie są ich konsekwencje. Świadomość swojego wewnętrznego stanu emocjonalnego pomoże lepiej kontrolować swoje zachowanie. Zgadza się?

Ćwiczenie empatii

Mamy powinny potrafić aktywnie słuchać swoich dzieci, starać się je zrozumieć i pokazać, że są zainteresowane ich potrzebami i uczuciami. Empatia pozwala zrozumieć punkt widzenia innych ludzi i dobrze z nimi współpracować. Nie ma co do tego wątpliwości.

Radzenie sobie z emocjami

Warto nauczyć się, w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość, gniew i stres. To daje więcej energii, by pomagać swoim dzieciom w trudnych sytuacjach. Często zapominamy o tym, że ta  praca zaczyna się od nas.

Komunikacja

Bardzo ważne jest, aby mamy nauczyły się wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby w sposób jasny i zrozumiały dla innych. Komunikacja pomaga rozwiązywać trudne sytuacje i unikać konfliktów. Bez właściwej komunikacji życie staje się trudne. Myślę, że każda z nas tego doświadczyła w swoim życiu.

Medytacja i relaks

Warto również postarać się znaleźć czas na medytację i relaks, które pomagają złagodzić stres, poprawić nastrój i regulować emocje. Wybierzmy się na spacer, odwiedźmy najbliższy las, weźmy udział w zajęciach jogi lub medytacji. Wszystko zależy od własnych wartości i potrzeb.

Rozwijanie pozytywnego nastawienia

Dobrze byłoby również postarać się skupiać na pozytywnych myślach i uczuciach. Na początku może to wydawać się takim małym okłamywaniem siebie, ale często jest to sztuczka ego, które próbuje chronić status quo, chroni swoje terytorium.

Takie podejście pozwala niezależnym mamom rozwijać inteligencję emocjonalną i pomagać swoim dzieciom w trudnych sytuacjach. Mamy rozwijają przede wszystkim siebie, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich aspektach ich życia.

Wpływ inteligencji emocjonalnej na finanse

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej może poprawić życie na wiele sposobów, w tym pod względem finansowym. Polepszają się relacje z innymi, bo osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej mają zwykle lepsze relacje interpersonalne. Poprawia się również umiejętność rozumienia potrzeb i uczuć innych oraz konstruktywne wyrażanie własnych. Umożliwia to budowanie silniejszych relacji nie tylko z dzieckiem, ale i z klientami, współpracownikami i zespołami.

Pojawia się coraz lepsza komunikacja ogólna. Osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej nie tylko są w stanie odpowiednio reagować na emocje innych, ale także są w stanie jasno i łatwo wyrażać swoje myśli i uczucia. Prowadzi to do lepszych negocjacji i przekazywania informacji, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Lepsze zarządzanie stresem. Wiadomo, że osoby z niskim poziomem inteligencji emocjonalnej często nie radzą sobie dobrze w stresujących sytuacjach. Z kolei osoby o wysokim poziomie IE mają zwykle lepsze mechanizmy radzenia sobie ze stresem czy presją. W rezultacie są w stanie nie tylko wykonywać powierzone im zadania, ale także skuteczniej podejmować decyzje pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych. To jest bardzo ważne!

Jest i zwiększona samoświadomość, czyli zdolność do rozpoznawania własnych uczuć, potrzeb i wartości. Ułatwia to wyznaczanie celów oraz świadome i efektywne planowanie kariery i działań finansowych.

Wszystkie te czynniki mają pozytywny wpływ na sukces finansowy, w tym zwiększenie dochodów, oszczędności i inwestycji. Warto więc rozwijać ten rodzaj IQ, nie tylko dla własnego dobrego samopoczucia, ale także dla osiągnięcia sukcesu finansowego. Dzieci sumiennych matek mają lepszy start w dorosłość.

Jak inteligencja emocjonalna wpłynęła na mnie i moje dziecko

Kiedy mój syn był nastolatkiem, uczęszczał na comiesięczne warsztaty poświęcone opisanym wyżej tematom. Wspierałam go w tych decyzjach. Było mi tym bardziej miło, że część takich warsztatów prowadziłam w tamtym czasie jako trener — ja sama.

Było to wyzwanie, ponieważ sama wyszłam z domu o nie sprzyjających finansowych przekonaniach, powielałam schemat, kiedy moje dziecko było małe. Na warsztatach każdy pracuje z tymi przekonaniami, jakie otrzymał w domu rodzinnym. Razem uczyliśmy się nowego spojrzenia podczas wykładania tzw. kart na stół. To był przyśpieszony rozwój, a przy okazji nauka siebie.

Dlatego dobrze wiem, jakie błędy popełniłam z powodu niewiedzy. Mimo różnych trudów, z czasem łatwiej było mi poprawiać pewne obszary i omawiać je na bieżąco z moim synem.

Czy wpłynęło to w jakikolwiek sposób na jakość życia mojego dziecka? Tak, zauważyłam pozytywny wpływ na jego życie. Pomimo wzlotów i upadków związanych z samorozwojem, jest teraz zadowolony ze swojego życia i wielu swoich decyzji. To daje mi nie tylko poczucie ulgi, ale przede wszystkim poczucia „Matko – dobra robota!”

Wniosek: Rodzic nie musi biegać za dzieckiem, wystarczy, że interesuje się tym, co wydarza się aktualnie w jego życiu i przegaduje to z nim na bieżąco.

A my mamy – nie zaniedbujmy swojego emocjonalnego świata.

Serdeczności!


 Obraz Любовь z Pixabay

Zobacz także:

Pewność siebie dziecka vs pewność siebie rodzica