3

Niepełnosprawni to jedna z największych mniejszości. Niemal każdy z nas spotkał w swoim życiu osobę niepełnosprawną. Czy stosunek społeczeństwa względem niepełnosprawnych zmienił się na przestrzeni lat? Czy stereotyp superkaleki jest nadal aktualny? Na te i podobne pytania znajdziesz odpowiedzi w tym artykule.

Jak odbieramy niepełnosprawnych współcześnie?

W obecnym stuleciu to, jak społeczeństwo odbiera niepełnosprawnych zmieniło się diametralnie. Przede wszystkim coraz częściej zaczęto widywać niepełnosprawnych. Przestali oni przebywać tylko w domach. Powstało wiele fundacji, czasopism opisujących różnego rodzaju niepełnosprawności czy innych form wsparcia, które szerzyły wiedzę na ten temat. Społeczeństwo zaczęło być przychylniej nastawione wobec niepełnosprawnych. Praktycznie każdy z nas miał okazję spotkać osobę z niepełnosprawnością.

Pomimo tego wokół tej mniejszości narosło wiele stereotypów związanych z prezentowaniem ich wizerunku. W mediach osoby z dysfunkcjami są przedstawiane w bardzo skrajny sposób. Są oni ukazywani jako osoby nieporadne życiowo, które są skazane na pomoc bliskich albo jako „superkaleki”, czyli osoby, które pomimo niepełnosprawności dokonują rzeczy niemożliwych dla przeciętnego człowieka. To sprawia, że nasze społeczeństwo ma problem z tym, jak traktować niepełnosprawnych. Dlatego często nie zwraca się na nich uwagi. Sytuacja zmienia się, kiedy w naszym bliskim otoczeniu pojawia się niepełnosprawny. Wówczas zaczynamy interesować się tą grupą, szukamy pomocy czy też wsparcia.

Postrzeganie niepełnosprawnych w latach wcześniejszych

Postrzeganie osób niepełnosprawnych zmieniło się na przestrzeni wieków. Początkowo niepełnosprawność była odbierana jako kara za grzechy czy też wzbudzała niechęć i odrazę. Osoby niepełnosprawne spychane były wówczas na margines społeczeństwa. Żyły na ulicy i musiały żebrać lub były skazane na łaskę rodziny. Wraz z upływem stuleci sytuacja ta się zmieniała. Jednak niepełnosprawni nadal byli negatywnie postrzegani przez społeczeństwo. Stawali się oni często ,,atrakcją” w tak zwanych cyrkach osobliwości. Traktowano ich niezwykle przedmiotowo jako maszynkę do zarabiania pieniędzy. To wszystko sprawiło, że niechęć do niepełnosprawnych utrzymywała się niezwykle długo.

Jak traktować niepełnosprawnych?

Każdego człowieka niezależnie od jego statusu majątkowego, wykształcenia czy stopnia sprawności należy traktować z szacunkiem. Niepełnosprawni są częścią społeczeństwa i należy ich traktować tak jak każdego przeciętnego człowieka. Czasami wydaje nam się, że jeśli dana osoba jest niepełnosprawna to należy dawać jej specjalne względy i obchodzić się z nią niezwykle delikatnie. Choć to podejście nie ma w założeniu nic złego, to jednak nie jest właściwe. Osoby z dysfunkcjami nie chcą specjalnych względów. Pragną czuć, że są częścią społeczeństwa. Chcą także czuć się potrzebne. Duża część niepełnosprawnych jest w stanie pracować czy studiować. Jest to dla nich szansa na nawiązanie nowych znajomości, zarobek, zdobycie wiedzy i wykształcenia. Czasy pandemii bardzo to ułatwiły, ponieważ teraz dużo łatwiej jest pracować czy studiować zdalnie. Coraz więcej pracodawców jest otwartych na współpracę z osobami niepełnosprawnymi.

Formy wsparcia dla niepełnosprawnych

Obecnie istnieje wiele form wsparcia dla osób z dysfunkcjami. Są różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, czasopisma, ośrodki i inne organizacje. Oprócz pomocy zrzeszają one niepełnosprawnych z podobnymi problemami. Dzięki temu nie czują się oni samotni, mogą wymienić się własnymi doświadczeniami, tworzyć wspólne inicjatywy. Pokazują innym, że pomimo przeciwności losu są w stanie wiele zdziałać, nie poddają się. W ten sposób zmieniają spojrzenie społeczeństwa na swoją grupę. Jest to niezwykle ważne, ponieważ uczy to empatii i otwartości na drugiego człowieka.

Podsumowując, to, jak społeczeństwo odbiera niepełnosprawnych, na przestrzeni lat uległo dużej zmianie. Ludzie oswoili się z tematem niepełnosprawności. Ale wciąż należy edukować i uświadamiać społeczność w tej kwestii, ponieważ nadal powielane są liczne stereotypy.

Zdjęcie: Gerd Altmann z Pixabay