1

Bywa tak, że bardzo chcesz odejść, ale nie masz dokąd. Stresy związane z całą sytuacją rodzinną blokują trzeźwe myślenie. Myśląc codziennie o tym jak przetrwać, nie mamy siły poszukać rozwiązania.

Gdzie mogę znaleźć pomoc?

W naszym kraju działają różne instytucje oraz fundacje, które wspierają w kryzysowych sytuacjach.

Jednym z nich jest Centrum Interwencji Kryzysowej, który prowadzi MOPS. W każdym mieście taki jest. Tam można zgłosić swoją sytuację, a pracownik socjalny wskaże miejsce, do którego możemy się udać. Tam otrzymuje się wsparcie psychologa i prawnika, co jest dość istotne na starcie nowego życia.

Dzięki takiej pomocy jesteś w stanie złożyć wniosek o rozwód, o mieszkanie socjalne, znaleźć pracę i dostać wsparcie finansowe. Aczkolwiek jest to rozwiązanie tymczasowe, bo można korzystać do trzech miesięcy, ale myślę, że w tym czasie spokojnie poradzisz sobie z sytuacją mieszkaniową.

Drugim jest Dom Samotnej Matki.

O pobyt w domu samotnej matki i kobiet w ciąży mogą ubiegać się  matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży, dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej w ramach interwencji kryzysowej.

Aby móc skorzystać z możliwości zamieszkania w domu trzeba spełnić szereg formalności:

  • złożyć wniosek o skierowanie do domu;
  • posiadać rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej;
  • posiadać opinię ośrodka pomocy społecznej zawierającą uzasadnienie pobytu w domu;
  • mieć zgodę ośrodka pomocy społecznej na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca (w przypadku osób zameldowanych na terenie gminy, w której znajduje się ośrodek);
  • posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu (nie można być uzależnionym od alkoholu i narkotyków);

Ponadto w Polsce działa kilkadziesiąt takich placówek, prowadzonych przez:

Jeśli jesteś osobą, która nie może liczyć na wsparcie bliskich, takie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze.

Co w sytuacji braku miejsc w Centrum Interwencji Kryzysowej lub Domu Samotnej Matki?

Na szczęście są również dobrzy ludzie, którzy pomagają takim jak my – w trudnej sytuacji życiowej.

Zakładają fundacje i pomagają finansowo. Można zapisać się na terapię psychologiczną oraz czasowe wsparcie w opłatach mieszkania oraz jedzenia.

Ja sama z takiego rozwiązania korzystałam u mnie w mieście.

Wystarczy wpisać w Google hasło „Fundacje wspierające samotne matki” i pojawi się lista miejsc, do których można się zgłosić.

Jeśli nie możesz skorzystać z internetu albo sytuacja mocno Cię zaskoczyła i musisz szybko uciec z domu, to na każdym posterunku Policji udzielą Ci informacji, gdzie możesz się zgłosić i otoczą opieką.

Nie ma sytuacji bez wyjścia. Warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy i nie należy się wstydzić o nią prosić. Wykazujemy się wielką odwagą walcząc o dobro nasze i naszych dzieci.

Zobacz także:

Odeszłaś. I co dalej?