0

Równość i różnorodność w miejscu pracy daje szereg korzyści i możliwości rozwoju całego zespołu. Pracownicy znajdujący się w jednorodnym zespole lub takim, gdzie przeważa jedna z płci nie ma możliwości spojrzenia na zadania czy problemy tak, jakby spojrzała na to inna płeć. Ponadto firmy, które wdrażają różnorodność w swoich zespołach niewątpliwie są przychylniej odbierane nie tylko przez samych pracowników, ale również przez społeczeństwo.

Czego dowiesz się z rozmowy:

  1. Jakie konkretne działania podejmują firmy, aby promować równość i różnorodność w miejscu pracy?
  2. Czy mogłaby Pani opisać, jakie korzyści przynosi różnorodność zespołowi i firmie jako całości?
  3. Jakie wyzwania napotkają pracodawcy w trakcie wdrażania polityk promujących równość i różnorodność, i jak sobie z nimi radzą?
  4. Czy w firmach istnieją programy mentoringowe lub szkoleniowe, wspierające rozwój kariery pracowników z mniejszości?
  5. Jakie są plany na przyszłość w zakresie dalszego promowania różnorodności i równości w miejscu pracy?
  6. W jaki sposób firmy mierzą sukcesy i postępy w zakresie równości i różnorodności w swojej organizacji?

Nasz gość:

Justyna Bakalarska-Stankiewicz – konsultantka i trenerka biznesowa w dziedzinie marketingu. Szkoli w zakresie komunikacji inkluzywnej, marketingu wartości, content marketingu i copywritingu. Wykładowczyni akademicka, twórczyni treści oraz autorka bestsellerowych książek, m.in. „Różnorodne. O prawdziwym wizerunku kobiet nie tylko w marketingu”. Prelegentka branżowych konferencji, m.in. Forum IAB czy I love Marketing&Technology.

Równość i różnorodność w miejscu pracy – rozmowa z Justyną Bakalarską-Stankiewicz

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.


Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.