7

Czym jest atrakcyjność interpersonalna? Czy zdarzyło Wam się, że widząc osobę pierwszy raz w życiu, od razy coś Wam nie pasowało? Osoba wydawała się jakaś dziwna, czuliście się przy niej niekomfortowo lub po prostu od razu stwierdziliście, że jej nie lubicie? A może to Wy wchodząc do nowego towarzystwa, czuliście się obserwowani, oceniani i zastanawialiście się, czy Was polubią. Co powoduje, że jednych lubimy bardziej, a innych w ogóle? Naukowcy nauk społecznych już jakiś czas się nad tym zastanawiają i doszli do kilku ciekawych wniosków.

Atrakcyjność interpersonalna to nic innego jak pozytywny stosunek do drugiego człowieka. Możemy wyróżnić jej dwa zasadnicze składniki:

  • Sympatię – czyli lubienie i chęć przebywania z daną osobą.
  • Szacunek – czyli podziw i znaczenie przypisywane opiniom danej osoby.

Więc, co tak naprawdę powoduje, że kogoś lubimy?

Możemy wyróżnić 5 głównych elementów, które wpływają na naszą atrakcyjność

Częstość kontaktów i współpracy

Pierwsze z nich określa się jako efekt częstości kontaktów i współpracy. Jeśli jedynym rozwiązaniem przynoszącym nam korzyść będzie współpraca z osobami, za którymi nie przepadamy, to zmiana naszych odczuć na pozytywne do tych osób znacząco wzrasta.

Sympatia

Z kolei prawdopodobieństwo, że ktoś zostanie naszym przyjacielem, wzrasta z częstotliwością kontaktu, czyli częstość kontaktów wpływa na wzrost sympatii do drugiej osoby, jeśli nie była przez nas negatywnie oceniona na samym początku znajomości. Wtedy konieczność częstego spotykania się z taką osobą nasili jedynie awersję. Fakt, że kogoś widujemy i znamy (pomimo braku zażyłych stosunków), redukuje w nas niepewność i poprawia samopoczucie.

Podobieństwa

Następnie mamy podobieństwa. Ludowe przysłowia głoszą, że „ciągnie swój do swego”, ale z drugiej strony podobno „przeciwieństwa się przyciągają”. Jak jest w istocie? Badania wykazały, że jeżeli cała nasza wiedza o drugiej osobie sprowadza się do znajomości części jej postaw, będziemy lubili ją tym bardziej, im postawy, jakie przejawia, zbliżają się do naszych własnych. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że jeżeli jakaś osoba podziela naszą opinię, to dostarcza nam społecznego wsparcia. Na ogół lubimy własne cechy, dlatego możemy uznać podobieństwo na równi z pozytywnymi cechami.

Dochodzi również do sytuacji, gdzie, jeśli ktoś się z nami nie będzie zgadzał, jesteśmy skłonni przypisać mu niepożądane cechy. I tak jeśli np. jesteśmy zwolennikami kary śmierci, jej przeciwników możemy określać jako osoby słabe i pobłażliwe. Natomiast gdybyśmy byli przeciwnikami kary śmierci, o jej zwolennikach moglibyśmy myśleć, że są agresywni i mściwi oraz nie mają w sobie człowieczeństwa. Naukowcy jednoznacznie wykazali, że bardziej lubimy osoby, które są do nas podobne, a zjawisko takie jak komplementarność, czyli uzupełniania się przeciwieństw, nie znalazło dużego potwierdzenia w ich pracach.

Wydaje się słusznym koncepcja, że ludzie mają skłonność do nielubienia osób, które posiadającą cechy charakteru bądź fizjologiczne, których nie chcemy zaakceptować u siebie. Warto się czasem zastanowić, z jakiego powodu darzymy kogoś wielką niechęcią. Czy przypadkiem nie posiada ona w sobie cechy, którą sami posiadamy, tylko nie chcemy jej zaakceptować?

A jakie cechy osobowe wpływają na naszą atrakcyjność?

Atrakcyjność fizyczna

Przede wszystkim atrakcyjność fizyczna. Chociaż kanony piękna w samym XX wieku co chwilę się zmieniały, to jedno jest pewne – osoby atrakcyjne fizycznie są przez wszystkich oceniane wyżej, w każdym aspekcie. Już w przedszkolu można zauważyć, że dzieciom, które są uważane przez dorosłych za ładniejsze, pozwala się na więcej, tłumaczy ich zachowanie oraz rzadziej karze. Ta tendencja przenosi się oczywiście również na osoby dorosłe. Osobom atrakcyjnym przypisuje się też więcej zalet. Mówimy wtedy o efekcie aureoli, czyli przypisywaniu cech, których nie zaobserwowaliśmy, jednak zakładamy, że dana osoba je posiada, czyli np. osoby piękne są osobami dobrymi. Osoby wysoko ustawione w aktualnych kanonach piękna, uważane są za szczęśliwsze, a mimo to większość osób przy wyborze partnera bądź grupy znajomych będzie wybierało osoby określane jako przeciętnie atrakcyjne.

Kompetencja

Kolejną cechą, która wzbudza nasz zachwyt, jest kompetencja. Lubimy otaczać się ludźmi kompetentnymi, co wynika z potrzeby posiadania słuszności. Jednakże osoba o wybitnych osiągnięciach może wzbudzać w nas poczucie niepewności.

Drobne potknięcia

Przy cechach osobistych warto wspomnieć o efekcie potknięcia. Jest to zjawisko, które polega na tym, że osoba uważana za prawie doskonałą zwiększa swoją atrakcyjność, przejawiając pewne małe niedoskonałości.

Komplementy

Ostatnie dwa elementy mówią o przysługach i komplementach. Wolimy otrzymywać przysługi od osób nam nieznanych, dzięki czemu możemy szybko się odwdzięczyć i nie czujemy się nadmiernie zobligowani do oddawania ciągłych przysług (reguła wzajemności).

Warto zaznaczyć, że bardziej lubimy osoby, które nas komplementują, jednak tylko szczerze. Jeśli mamy poczucie, że komplementy służą do manipulacji nami, efekt jest odwrotny. 

Wychodzi na to, że nie trzeba być najpiękniejszą osobą na świecie. Wystarczy, że będziemy wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach, które mają chociaż kilka wspólnych cech z nami. Będziemy podtrzymywać relacje spotkaniami, nie zapomnimy skomplementować nowej fryzury i, co najważniejsze, będziemy w tym wszystkim naturalni.

Bibliografia:

  • Aronson, E., Człowiek istota społeczna (Rozdział 8 – sympatia, miłość i wrażliwość interpersonalna), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  • Cialdini, R.B., Wywieranie wpływu na ludzi (Rozdział 5 – lubienie i sympatia), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
  • Wojciszke, B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 278-286.
  • Frąc, A., Atrakcyjność interpersonalna, Psyche scriptum, 15.06.2019, [online] https://psychescriptum.pl/2019/06/15/atrakcyjnosc-interpersonalna/ (Dostęp dnia: 12.09.2023).
  • Atrakcyjność interpersonalna, czyli dlaczego jednych lubimy bardziej, a innych mniej?, Odkrywamy zakryte, 20.05.2017, [online] https://www.odkrywamyzakryte.com/atrakcyjnosc-interpersonalna/ (Dostęp dnia: 12.09.2023).
  • Maryańczyk-Sitarz, Z., Co wpływa na atrakcyjność, Medycyna Holistyczna, 8.08.2017, [online] https://medycynaholistyczna.com.pl/2017/08/08/co-wplywa-na-atrakcyjnosc/ (Dostęp dnia: 12.09.2023).

Zdjęcie: Daria Obymaha z Pixabay

Zobacz także:

Jak podobać się mężczyznom