0

Problematyka dyskryminacji w zatrudnieniu jest tematem wciąż żywym i niejednokrotnie przysparzających konfliktów. Warto mieć świadomość, czego należy unikać, aby nie dochodziło do nieporozumień na tym tle. Istotne jest także zwrócenie uwagi na możliwości kobiet w obejmowaniu wysokich stanowisk, co często jest dla nich trudne. Wiele się zmieniło w tej kwestii, ale nadal są obszary, gdzie kobiety mają utrudnione możliwości awansu czy zatrudnieniu.

Czego się dowiesz z rozmowy:

  1. Co to jest dyskryminacja w zatrudnieniu?
  2. Równe traktowanie w pracy.
  3. Mobbing, a dyskryminacja w pracy – czy się różnią?
  4. Jak dziś wygląda równe traktowanie kobiet w pracy?
  5. Sytuacja kobiety na stanowiskach menadżerskich/ liderskich
  6. Powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym.

Nasz gość:

Joanna Pałubska – prawnik. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa pracy, doradca biznesowy dla przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw społecznych. Certyfikowany mediator rodzinny, cywilny i pracowniczy, certyfikowany coach biznesowy i life-coach z akredytacją międzynarodową ICI. Trener szkoleń grupowych i indywidualnych (m.in. z asertywności, komunikacji, budowania relacji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy). Jej pasją jest wspieranie i motywowanie ludzi w znajdowaniu swojej własnej ścieżki zawodowej i osobistej, rozwijaniu talentów przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Wspiera osoby, które pozostają w konflikcie, aby mogły odnaleźć efektywną drogę do porozumienia. Pomaga także organizacjom oraz firmom w lepszym zarządzaniu Kapitałem Ludzkim i budowaniu zdrowego środowiska pracy. Współautorka Podręcznika „Mała Firma Równych Szans”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu i dostępie do zatrudnienia.

Problematyka dyskryminacji w zatrudnieniu – rozmowa z Joanną Pałubską

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.


Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.