0

Równość i godność to jedne z kilku praw, które zostały określone przez Unię Europejską w Karcie Praw Podstawowych. Wszyscy te prawa mamy nadane, ale rzeczywistość i historia często pokazuje, że z ich przestrzeganiem jest różnie. Jak to wygląda obecnie? Można powiedzieć – to zależy. A zależy od wielu różnych czynników.

Czego dowiesz się z rozmowy:

  1. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn – na czym polega?
  2. Jak dziś rozumiemy równość kobiet i mężczyzn – co się zmieniło na przestrzeni ostatnich dekad w aspekcie zawodowym?
  3. Obowiązki przedsiębiorcy – jak powinna być opracowana polityka równego traktowania kobiet i mężczyzn?
  4. Jak tworzyć oferty pracy?
  5. Jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną?
  6. Gdzie, jako pracownicy, możemy zgłaszać zachowania dyskryminacji i nierównego traktowania?
  7. Jak możemy reagować na sytuacje, które nas spotykają w kontekście dyskryminacji?

Kiedy i gdzie?

27.03.2024 godz. 10:00 na kanale YouTube – Sama Mama TV

Nasz gość:

Sylwia Petryna – Mentorka, trenerka, coachka, społeczniczka, feministka. Ponad 20 lat temu stworzyła Petra Consulting. Z powodzeniem łączy umiejętności miękkie oraz twarde (związane z inwestycjami). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej. Ekspertka w ramach RPO w latach 2007-2021, w ramach Osi priorytetowej II „E-Administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, RPO Województwa Dolnośląskiego i Śląskiego (dziedziny: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne), POWER. Także liderka Równego Biznesu – taki tytuł otrzymała w 2022 roku od Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce i Forbes Women Polska.

Ponadto realizuje programy mentoringowe dla kobiet (Jesteś wystarczająca – ok. 500 wywiadów pogłębionych nt. poczucia własnej wartości, niedoceniania, ról społecznych) oraz dla osób, chcących zwiększyć skuteczność swojego działania (Wzrastaj w siłę). Prowadzi również autorskie szkoły w międzynarodowej certyfikacji VCC (Szkoła Mentorów, Trenerów i Coachów). Wyposaża w kompetencje – bo one nie mają płci.

Także praktyk Kaizen. Współautorka 5 książek edukacyjnych: Lean Office, Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, Zarządzanie projektami, Trener oraz MentoringOdkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego…oraz książki My name is Woman… BiznesWoman – którą wydała w czasie pandemii.

Jest z pokolenia X – urodzonego i wychowanego w czasach transformacji i politycznej, i gospodarczej. Nauczyła się rozmawiać z wieloma pokoleniami – a jej osobiste doświadczenia pomagają w wypracowaniu porozumienia w zespołach wielopokoleniowych. Odczarowuje trochę starszym pokoleniom świat Z-etek, a Z-etkom świat „wapniaków” 😉

Przeżyła wiele kryzysów, a każdy był napędem do pozytywnych zmian.

Równość i godność – rozmowa z Sylwią Petryną

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.


Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.