0

Kobiety na rynku pracy często stykają się z sytuacjami, które uniemożliwiają im rozwinięcie w pełni swoich umiejętności. Ponadto czują, że już w procesie rekrutacji znajdują się w gorszej sytuacji niż mężczyźni. Jednakże pracodawcy, którzy zdecydują się na zainwestowanie w kobiety mogą zyskać pracownice, które mają ponadprzeciętne umiejętności np. w organizacji zadań czy pracy pod presją. Jakie szanse i zagrożenia pojawiają się przed kobietami, które chcą rozwijać się zawodowo?

O czym porozmawiamy:

  • Jak wygląda rynek pracy oczami kobiet?
  • Jakie szanse i zagrożenia stoją przed kobietą wchodzącą lub wracającą na rynek pracy?
  • Jakie są czynniki dyskryminacyjne już w procesie rekrutacji i w czasie zatrudnienia?
  • Czym jest szklany sufit?

Nasz gość:

Katarzyna Znańska-Kozłowska – autorka książki „Fałszywa przyjaciółka”, coach, doradczyni zawodowy, pasjonatka zagadnień ZZL i propagatorka przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Od lat jest wolontariuszem w Fundacji prawo dla mam. Również pracowała na uczelni jako wykładowca. Obecnie jest korepetytorem mobilnym, coachem oraz doradcą zawodowym.

Kobiety na rynku pracy – szanse i zagrożenia – rozmowa z Katarzyną Znańską-Kozłowską

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.


Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.