poniedziałek, 27 marca

Ruszyła Fundacja Sama Mama

0

Z ogromną radością informujemy, że projekt Sama Mama poszerzył zakres działalności i zawiązał fundację. W dniu 25.05.2021 roku na mocy wpisu do KRS 0000902400, oficjalnie rozpoczęła działalność Fundacja Sama Mama.

Po kilku miesiącach działalności jako grupa nieformalna, podjęliśmy decyzje o zawiązaniu fundacji – mówi Prezes Fundacji Sama Mama Dominika Hapek. Zgłaszało się do nas wiele kobiet w trakcie programu „Rozmowy o Kobiecości” realizowanego w ramach projektu Sama Mama, potrzebujących wsparcia i pomocy ekspertów wyspecjalizowanych w temacie okołorozwodowym. Pomimo, że jesteśmy na terenie małopolski, prowadzone działania planujemy realizować na terenie całego kraju. W przyszłości chcemy wpierać kobiety na całym świecie. Do współpracy zaangażowaliśmy zespół osób z całej Polski. Na pokładzie mamy radców prawnych, mediatora, pracowników interwencji kryzysowej, konsultantów kryzysowych, psychologów, terapeutów, seksuologa, psychologa dziecięcego, pedagoga, propagatorów pozytywnej dyscypliny, trenerów kompetencji miękkich, mentora i coachów. Zapraszamy wszystkie osoby, chętne do zaangażowania się w nasze działania jako wolontariusz, sojusznik czy Ambasarod. Mile widziani sympatycy na terenie kraju i za granicą, dlatego zachęcam do obserwowania naszych działań na mediach społecznościowych.

Problem zwiększającej się liczby rozwodów w ostatnich latach, nasilił się w czasie izolacji spowodowanej pandemią Covid-19. Dostrzegamy problemy kobiet i ich dzieci w sytuacji rozwodowej. Dlatego też misją Fundacji jest wspieranie rodzin ( w szczególności kobiet i dzieci) w sytuacji okołorozwodowej.

Misja

Misją fundacji jest wspieranie rodzin (w szczególności kobiet i dzieci) w sytuacji okołorozwodowej.

Jak rozumiemy wspieranie?

Korzystając z (ukrytego) potencjału i bazując na mocnych stronach stwarzamy przestrzeń do uruchamiania pożądanych (pozytywnych) zmian. Wspieramy, ale nie wyręczamy. Oczekujemy wyjściowego zaangażowania i motywacji do poprawy własnej sytuacji życiowej ze strony beneficjentów.

Komu pomagamy (kto jest naszym beneficjentem)?

Mamy na myśli członków rodzin (bez ograniczenia ze względu na wiek, miejsce pochodzenia, status społeczny i majątkowy – bez formalnie zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych, bez  wyraźnie rozpoznawalnego lub deklarowanego nałogu alkoholowego i narkotykowego), które znalazły się w sytuacji okołorozwodowej, w szczególności kobiety i dzieci. 

Jak rozumiemy sytuację okołorozwodową?

Ogół negatywnych zjawisk w rodzinie, których finalnym skutkiem może być rozwód, sam proces rozwodowy lub rzeczywistość porozwodowa.